Председател

Тони Петров

Член на Ст. Комисия

Петър Магеранов

Секретар

Георги Зарков

Член на Ст. Комисия

Станислав Карастоянов